Æres den som æres bør!

Skrevet av Øivind Hagen.

Ove Alnes og Hans Petter Glomset fikk overrakt blomster og gave på klubbens årsmøte 29.1.14, for lang og tro tjeneste i klubben. Disse to ressurspesonene blir heldigvis med oss i miljøet videre også.

Se bilde fra overrekkelsen her.