Styret i Skodje Trialklubb

 

Leder: 

Bente-Olin Nilsen - 922 95 465

Nestleder:

Trond Vidar Vik 

Kasserer:

Rigmor Berg

Sekretær:

Randi Frostad

Styremedlemmer:

Marianne Urke

Anne Solnør

Vara:

Kristin Skodjevåg

Lars Erik Støle

Aktiv representant:

Kjetil Brandal 

Seniorrådgivere:

Ove Alnes 

Jarle Rogne

 

Kontaktperson for nybegynnerkurs: 

Ove Alnes - 920 45 240