Styret i Skodje Trialklubb

 

Leder: 

Bente-Olin Nilsen  Tlf: 922 95 465

Nestleder:

Trond Vidar Vik Tlf: 468 16 026

Kasserer:

Anne Midthaug Solnør   Tlf: 481 47 727

Sekretær:

Randi Frostad    Tlf: 950 69 108

Styremedlemmer:

Marianne Urke

Egil Fjellheim    

Vara:

Kristin Skodjevåg

Elise Stette

Aktiv representant:

Kjetil Brandal      Tlf: 915 38 224

Seniorrådgivere:

Ove Alnes           Tlf: 920 45 240

Jarle Rogne

Revisor 1: Ole Ellefsen

Revisor 2: Lena Tronstad

Valgkomite: 

Styret v/leder