Styret i Skodje Trialklubb

 

Leder: 

Bente-Olin Nilsen  Tlf: 922 95 465

Nestleder:

Egil Fjellheim    Tlf: 472 52 326

Kasserer:

Anne Midthaug Solnør   Tlf: 481 47 727

Sekretær:

Randi Frostad    Tlf: 950 69 108

Styremedlemmer:

Thomas Stette   Tlf: 959 90 819

Trond Vidar Vik

Lena Tronstad      Tlf: 472 71 909

Leif Ove Andreassen    Tlf: 907 53 025

Aktiv representant:

Kjetil Brandal      Tlf: 915 38 224

Seniorrådgivere:

Ove Alnes           Tlf: 920 45 240

Jarle Rogne

Revisor 1: Ole Ellefsen

Revisor 2: Lena Tronstad

Valgkomite: 

Styret v/formann