Kickoff på Håhjem i strålande vêr

Skrevet av Tove Nygård.

Godt oppmøte og stor stemning på Trial-Kickoff søndag 10.april 2016 :)