Årsmøte Skodje Trialklubb for 2015

Skrevet av Tove Nygård.

Årsmøte Skodje Trialklubb for 2015 ble avholdt 17. febr 2016 i Maxbo proff sine lokaler på Digerneset.

Oppmøtet var svært godt og det var rundt 45 personer som møtte. Av disse var det en god gjeng utøvere. Årsmøtet startet med en presentasjon av Digerneset Næringspark og Maxbo proff Ålesund. Jan Helge Nielsen ble valgt som ordstyrer og gikk gjennom årsmøtesakene. Til slutt ble det servert pizza og brus og praten gikk løst rundt bordene. Det ble også vist en flott film fra året som har gått (laga av familien Farstad).

Det nye styret for 2016 er som følger:

* Leder: Thomas Stette valgt for 1 år
◦ Trond Vik valgt for 2 år ny
◦ Jarle Rogne på valg 2017
◦ Tove Nygård på valg 2017
◦ Egil Fjellheim på valg 2017
◦ Anne Solnør på valg 2017
◦ Vara: Leif Ove Andreassen valgt for 2 år ny
◦ Vara: Lena Tronstad på valg 2017
* Aktive representant: Kjetil Brandal valgt for 1 år ny
* Revisor 1 Siv Kjersem Gjenvalg
* Revisor 2 Ole Ellefsen Gjenvalg
* Valgkomite: Styret v/formann

Det nye styret konstituerer seg selv på første styremøte.