Årsmøte 2015

Skrevet av Øivind Hagen.

Skodje trilaklubb ønsker velkommen til årsmøte 2015, på Onsdag 17.2.2016, kl19,00 Maxbo på Digerneset. Vel møtt :-)