Kickoff 2015 !!

Skrevet av Øivind Hagen.

11 og 12 april setter vi i gang med treningshelg
Kl 11-16.00 begge dager. Det blir forsøkt å skaffe trenere.

Ta også med evt.utstyr for bruktsalg!