ÅRSMØTE SKODJE TRIALKLUBB

Skrevet av Øivind Hagen.

 

Dato: Onsdag 29 januar 2014  kl.19.00 

Sted: Skodje Golfsimulator Da. v/Temasenteret mitt i Skodje sentrum(vest veggen)